Back to the product list

Wizualizacja (VX)

Wystarczy dodać moduł VX do dowolnej sieci X8I lub X12I, wykonać podstawową konfigurację, połączyć się z siecią lokalną (LAN) i wyświetlić system sprężonego powietrza na komputerze. Nie jest wymagane żadne specjalne oprogramowanie - wystarczy użyć standardowej przeglądarki internetowej, takiej jak Internet Explorer. Dzięki wizualizacji systemu można monitorować krytyczne parametry systemu i sprzętu, zagłębiać się w poszczególne sprężarki, aby zobaczyć stan operacyjny i otrzymywać powiadomienia o wszelkich komunikatach alarmowych. Dodatkowo, w zależności od poziomu bezpieczeństwa, użytkownicy mogą indywidualnie konfigurować nastawy regulacji ciśnienia, sekwencję i harmonogram pracy sprężarki, wybierać priorytety wykorzystania sprężarki, a nawet niektóre specjalne funkcje zdalnego sterowania... a wszystko to z poziomu podłączonego komputera PC.Zarządzanie i przeglądanie systemu sprężonego powietrza nigdy nie było łatwiejsze!

Charakterystyka

Dokumenty