Back to the product list

X4I Systems Controls

Od 20% do 60% energii zużywanej do obsługi instalacji sprężonego powietrza marnuje się! Wynika to przede wszystkim z obsługi większej liczby sprężarek niż jest to konieczne, obsługi niewłaściwej kombinacji sprężarek i/lub utrzymywania podwyższonego ciśnienia w układzie. Automatyzacja systemu Ingersoll Rand serii X eliminuje marnotrawstwo, zarządzając jednocześnie maksymalnie czterema (4) sprężarkami wyporowymi. Może to obejmować sprężarki o różnej wydajności, różnych typów, sprężarki Ingersoll Rand Nirvana 7,5-40 KM (5,5-30 kW) VSD i w dowolnej kombinacji. X4I ma podstawowe funkcje sterowania i uniwersalną łączność i będzie współpracować z istniejącymi sprężarkami Ingersoll Rand lub dowolnego producenta, aby poprawić wydajność operacyjną, zmniejszyć koszty energii i wyeliminować straty.

Charakterystyka

Dokumenty