Back to the product list

Elementy sterujące systemu X8I

Od 20% do 60% energii zużywanej do obsługi instalacji sprężonego powietrza marnuje się! Wynika to przede wszystkim z obsługi większej liczby sprężarek niż jest to konieczne, obsługi niewłaściwej kombinacji sprężarek i/lub utrzymywania podwyższonego ciśnienia w układzie. Automatyzacja systemu Ingersoll Rand serii X eliminuje marnotrawstwo, zarządzając jednocześnie nawet ośmioma (8) sprężarkami wyporowymi. Mogą to być sprężarki o różnej wydajności, różnych typów (o stałej prędkości, o zmiennej prędkości, o zmiennej wydajności) i w dowolnej kombinacji. Dzięki zaawansowanym funkcjom sterowania i uniwersalnej łączności produkty z serii X System Automation będą współpracować z istniejącymi sprężarkami Ingersoll Rand lub dowolnego producenta w celu poprawy wydajności operacyjnej, zmniejszenia kosztów energii i wyeliminowania odpadów.

Charakterystyka

Dokumenty